თეა მუხურაძე

ასოციაციის ნამდვილი წევრი

დაბადების თარიღი: 07/02/1977

სპეციალობა: ანგიოლოგია

სამუშაო ადგილი:

  • შპს ბოხუას სახ. კარდიოვასკულური ცენტრი;
  • კლინიკა  ,,კურაციო,,
  • კლინიკა ,,ინოვა;
  • ჟორდანიას კლინიკა

საქმიანობის  სფერო:  ანგიოლოგია,  სისხლძარღვთა ულტრასონოგრაფია, დოპლეროგრაფია

თსსუ -ს სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტი, მოწვეული პედაგოგი

საექიმო პრაქტიკა : 2009 წლიდან

ასოციაციის წევრები