ირაკლი ფერაძე

ასოციაციის ნამდვილი წევრი

დაბადების თარიღი: 02.10.1971

სპეციალობა: სისხლძარღვთა ქირურგია, რეკონსტრუქციული ქირურგია, პლასტიკური ქირურგია, კომბუსციოლოგია.

სამეცნიერო წოდება: სრული პროფესორი

აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა: კავკასიის მედიცინის ცენტრი, სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

საქმიანობის სფერო: სისხლძარღვთა ქირურგია, რეკონსტრუქციული ქირურგია, პლასტიკური ქირურგია, კომბუსციოლოგია.

საექიმო პრაქტიკა: 1997 წლიდან

ასოციაციის წევრები