ზაზა ლაზარაშვილი

ასოციაციის ნამდვილი წევრი

დაბადების თარიღი: 10.03.1965

სპეციალობა: ანგიოლოგია

სამეცნიერო ხარისხი: მედიცინის აკადემიური დოქტორი

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა: აკად. გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სამედიცინო დირექტორი. ანგიოქირურგიის, ანგიოლოგიის, ფლებოლოგიის სპეციალისტი

საქმიანობის სფერო: ანგიოქირურგიაანგიოლოგია, ფლებოლოგია

საექიმო საქმიანობის სტაჟი: 1990 წლიდან

ასოციაციის წევრები