მაია მოსიძე

ასოციაციის მდივანი

ასოციაციის ნამდვილი წევრი

დაბადების თარიღი: 17/06/1962

სპეციალობა: სისხლძარღვთა ქირურგია, რადიოლოგია

სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი, ბოხუას სახ. კარდიოვასკულური ცენტრი, ჩაჩავას ქ.# 1

საქმიანობის სფერო: რადიოლოგია, ფუნქციონალური დიაგნოსტიკა

საექიმო პრაქტიკა: 1985 წლიდან

ასოციაციის წევრები