არტერიო-ვენური მალფორმაციები

არტერიო-ვენური მალფორმაცია არტერიებისა და ვენების პათოლოგიური კავშირია, რომლის გამოც სისხლის ნორმალური მოძრაობა და ჟანგბადის ცირკულაცია ირღვევა. არტერიები პასუხისმგებელნი არიან ჟანგბადით მდიდარი სისხლის ქსოვილებამდე მიწოდებაში, ხოლო ვენებს ჟანგბადით ღარიბი სისხლი გამოაქვთ ქსოვილებიდან. არტერიო-ვენური მალფორმაციის დროს აღნიშნული ციკლი დარღვეულია, რის გამოც სისხლძარღვების კედლები შესაძლებელია გათხელდეს და გასკდეს.

გამომწვევი მიზეზები

ძირითადად არტერიო-ვენური მალფორმაცია იწვევს ქსოვილის ზომაში მატებას, რადგან არტერიები და ვენები ფართოვდება, ირგვლიმდებარე ქსოვილიც იზრდება ჯანმრთელ ქსოვილთან შედარებით მეტად. დაავადება ხშირ შემთხვევაში უსიმპტომოდ იწყება, შეიძლება მხოლოდ შევნიშნოთ კანის უმნიშვნელო სიწითლე და სიმხურვალე. დაავადების პროგრესირებისას, სისხლძარღვები ვიზუალურად შესამჩნევი ხდება. უფრო რთულ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს ირგვლივმდებარე ქსოვილების დაზიანება, ტკივილის შეგრძნება, ნაწოლის ან წყლულის გაჩენა და შესაძლო სისხლდენა. რთულია დაავადების პროგრესირების და გართულებების პროგნოზირება.

არტერიო-ვენური მალფორმაციები

მკურნალობის მეთოდები

ანგიოგრაფია

ანგიოგრაფია გვეხმარება სისხლძარღვების ქსელის ვიზუალიზაციაში. დიაგნოზის დასმის შემდგომ, მკურნალობის ძირითადი მეთოდი არის ენდოვასკულარული (ემბოლიზაცია) და სკლეროთერაპია.

ემბოლიზაცია

ემბოლიზაცია მცირედ ინვაზიური არაქირურგიული პროცედურაა, რომლის დროსაც ხდება სისხლძარღვის შერჩევითი ოკლუზია სპეციალური ემბოლებით. პროცედურა ტარდება რენტგენოლოგიური კონტროლით. ემბოლიზაცია წარმოადგენს ქირურგიული ჩარევის ალტერნატივას და მიმართულია პათოლოგიური არტერიო-ვენური კავშირის გაწყვეტისაკენ.

ხელოვნური ემბოლები

სისხლძარღვის ემბოლიზაციისათვის გამოიყენება სხვადასხვა ფორმის ხელოვნური ემბოლები: სპირალები, ნაწილაკები, ცილინდრები. გარდა ამისა გამოყოფენ თხევად მაემბოლიზირებელ, მასკლეროზირებელ საშუალებებს.

თხევადი მაემბოლიზირებელი ნივთიერებები

თხევადი მაემბოლიზირებელი ნივთიერებები – გამოიყენება ძირითადად არტერიოვენური მალფორმაციის მკურნალობის მიზნით, თავისუფლად აღწევს რთულ სისხლძარღვოვან ქსელში, რის გამოც არ დგება კათეტერის ცალკეულ სისხლძარღვში შეყვანის საჭიროება.

ასევე გამოიყენება

მაემბოლიზირებელი მიკრონაწილაკები – მაემბოლიზირებელი მიკრონაწილაკები გამოიყენება წვრილი არტერიებისა და პრეკაპილარული არტერიოლების შემთხვევაში, ძირითადად გამოსადეგია ღრმად მდებარე არტერიოვენური მალფორმაციიებისათვის.

მექანიკური ემბოლიზაცია – მექანიკური ოკლუზიის მიზნით გამოიყენება მაემბოლიზირებელი სპირალები და მოსახსნელი ბალონები, რომლებიც გამოდგება ნებისმიერი სისხლძარღვის შემთხვევაში. მისი უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ მათი მოთავსება ხერხდება ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ოკლუზიაა საჭირო.

სკლეროთერაპიის დროს მასკლეროზირებელი ნივთიერებები მიკროპუნქციით შეჰყავთ ა-ვ პათოლოგიურ ქსელში, რაც იწვევს სისხლძარღვის ამომფენი ენდოთელიუმის გამკვრივებას. ისინი ნელა ავლენენ მაემბოლიზირებელ ზემოქმედებას თხევად საშუალებებთან შედარებით, ამიტომ მათი გამოყენება შეუძლებელია მსხვილი სისხლძარღვების ემბოლიზაციისათვის, ძლიერი სისხლმომარაგების დროს.