guidlines

ვენური თრომბოემბოლური დაავადების ანტითრომბული მკურნალობა

ქვემო კიდურების არტერიების მწვავე ემბოლია

ზემო კიდურების მაგისტრალური არტერიების თრომბოემბოლია

გულმკერდის გამოსვლის სინდრომი
ეროვნული პროტოკოლი

საძილე არტერიების ანევრიზმების მკურნალობა

პერიფერიული სისხლძარღვების ტრავმული დაზიანების მართვა

პერიფერიულ არტერიათა ანევრიზმების მართვის გაიდლაინი

ქვემო კიდურების ქრონიკული ვენური დაავადებების მკურნალობა
(პროტოკოლი)

მენჯის ვენების ვარიკოზი (მენჯის სისხლსავსეობის სინდრომი) ეროვნული პროტოკოლი

ქვემო კიდურების ქრონიკული ვენური დაავადებების მკურნალობა

მუცლის აორტის ანევრიზმის მართვა

ევროპის სისხლძარღვთა ქირურგების საზოგადოების (ESVS) 2021 წლის ვენური თრომბოზის მართვის კლინიკური რეკომენდაციები