ნონიკაშვილი ზაური

ასოციაციის ნამდვილი წევრი, გამგეობის წევრი

დაბადების თარიღი:22.05.1962

სპეციალობა: სისხლძარღვთა ქირურგია, რეკონსტრუქციულ-პლასტიკური ქირურგია, ზოგადი ქირურგია

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა: თსსუ სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, თბილისის ჯეოჰოსპიტლის სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი

საქმიანობის სფერო: სისხლძარღვთა ქირურგია, რეკონსტრუქციულ-პლასტიკური ქირურგია

საექიმო პრაქტიკა: 1986 წლიდან

ასოციაციის წევრები