ვახტანგ ყიფიანი

ასოციაციის ნამდვილი წევრი

დაბადების თარიღი: 24.05.1978

სპეციალობა: ენდოვასკულური ქირურგი (ინტერვენციული კარდიოლოგია, ინტერვენციული რადიოლოგია)

სამეცნიერო ხარისხი: მედიცინის აკადემიური დოქტორი

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა: ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულური ცენტრი, ენდოვასკულარული ქირურგიისა და კათეტერიზაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

საქმიანობის სფერო: ენდოვასკულური ქირურგია, ინტერვენციული კარდიოლოგია, ინტერვენციული რადიოლოგია.

საექიმო პრაქტიკა: 2007 წლიდან

ასოციაციის წევრები