დუდანა გაჩეჩილაძე

ასოციაციის ასოცირებული წევრი

დაბადების თარიღი:

სპეციალობა: რადიოლოგია

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა: აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრის ექიმი-რადიოლოგი

საქმიანობის სფერო: რადიოლოგია

საექიმო პრაქტიკა: 1991 წლიდან

ასოციაციის წევრები