მერაბ მიქელაძე

ასოციაციის ნამდვილი წევრი

დაბადების თარიღი: 15/04/1977

სპეციალობა: სისხლძარღვთა ქირურგია

სამუშაო ადგილი: ქ. ბათუმის მაღალტექნოლოგიური მედცენტრი, სისხლძარღვთა ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

საქმიანობის სფერო: სისხლძარღვთა ქირურგია, ანგიოლოგია

საექიმო პრაქტიკა: 2005 წლიდან

ასოციაციის წევრები