გოჩა ჩანქსელიანი

ასოციაციის ნამდვილი წევრი

დაბადების თარიღი: 12/04/1981

სპეციალობა: სისხლძარღვთა ქირურგია, ზოგადი ქირურგია

სამუშაო ადგილი: ქ. ქუთაისი. კლინიკა ,,LG,,

საქმიანობის სფერო: სისხლძარღვთა ქირურგია, ენდოვასკულარული ქირურგია, ზოგადი ქირურგია

თსსუ -ს სამედიცინო ფაკულტატის დოქტორანტი;

საექიმო პრაქტიკა: 2017 წლიდან

ასოციაციის წევრები