ეკა ჩაფიძე

ასოციაციის ნამდვილი წევრი

დაბადების თარიღი:  26.03.1990

სპეციალობა: სისხლძარღვთა ქირურგია

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა:

  • ალ. ალადაშვილის სახელობის კლინიკა – ვენური პათოლოგიებისა და დიალიზური მიდგომის ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი.
  • კლინიკა „ტოტალშარმი“ – ესთეტიკური ფლებოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი.

საქმიანობის სფერო: სისხლძარღვთ ქირურგია.

საექიმო პრაქტიკა: 2017 წლიდან.

ასოციაციის წევრები