შავი ზღვის საერთაშორისო ფლებოლოგიური შეხვედრა

შავი ზღვის საერთაშორისო ფლებოლოგიური შეხვედრა

2-3 ივნისი 2018 წ., ბათუმში ჩატარდა შავი ზღვის საერთაშორისო ფლებოლოგიური შეხვედრა