ასოციაციის XVII ყრილობა

``სასქა``-ს XVII ყრილობა

2021 წლის 19 ივნისს “შატო მუხრანში” გაიმართა საქართველოს ანგიოლოგებისა და სისხლძარღვთა ქირურგების ასოციაციის მორიგი, მე-XVII ყრილობა.

ყრილობაზე ჩატარდა ასოციაციის ახალი პრეზიდენტის არჩევნები, ასევე საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელის, ასოციაციის ფლებოლოგიის კომისიის თავმჯდომარის, ასოციაციის სტატისტიკისა და ნომენკლატურის კომისიის თავმჯდომარის, ჟურნალბიულეტენის რედაქტორის, ასოციაციის გამგეობის წევრების დამტკიცება.