ანგარიში 2016-2021

``სასქა``-ს ანგარიში 2016 -2021

საქართველოს ანგიოლოგთა და სისხლძარღვთა ქირურგთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული სასწავლო-სამეცნიერო აქტივობები. 2016-2021 წწ. (ასოციაციის პრეზიდენტი – ზაზა ლაზარაშვილი).