ასოციაციის XIX ყრილობა

0,00 200,00 

იმისათვის, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ასოციაციის ყოველწლიურ ყრილობაში, რეგისტრირდებით ყრილობის დელეგატად:

2023 წლის 15 მაისამდე

დელეგატი – სასქას წევრი – 50 ₾
დელეგატი – სასქას წევრობის გარეშე – 120 ₾
რეზიდენტებისა და სტუდენტებისთვის ყრილობაში მონაწილეობა უფასოა, მაგრამ, მათ მოეთხოვებათ ასოციაციის წევრობა!

2023 წლის 15 მაისის შემდეგ

დელეგატი – სასქას წევრი – 100 ₾
დელეგატი – სასქას წევრობის გარეშე – 200 ₾
რეზიდენტებისა და სტუდენტებისთვის ყრილობაში მონაწილეობა უფასოა, მაგრამ, მათ მოეთხოვებათ ასოციაციის წევრობა!

არტიკული: არ არის კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

დელეგატი

დელეგატი – რეზიდენტი, დელეგატი – სასქას წევრი, დელეგატი – სასქას წევრობის გარეშე