პერიფერიული ანევრიზმა

დაავადებათა მართვის ეროვნული პროტოკოლი

 

 1. პროტოკოლის დასახელება  პერიფერიულ არტერიათა ანევრიზმების მართვის გაიდლაინი 
 2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები

 

 

 

დასახელება

კოდი

1

კლინიკური მდგომარეობის დასახელება

ბარძაყის არტერიის ანევრიზმა

მუხლქვეშა არტერიის ანევრიზმა

I72,I72.4

2

ჩარევის დასახელება

NCSP; PESG10,PESG11,PESG12,PESW99

3

ლაბორატორიული მომსახურების დასახელება

კოდი მოქმედი კლასიფიკაციის მიხედვით

 

 1. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია  

  ა) პროტოკოლი შემუშავებულია [ACC/AHA GUIDELINES

  ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients

  With Peripheral Arterial Disease (Lower Extremity, Renal,

  Mesenteric, and Abdominal Aortic): Executive Summary

  A Collaborative Report From the American Association

  for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery,* Society

  for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society

  for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional

  Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice

  Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for

  the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease)

  Endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary

  Rehabilitation; National Heart, Lung, and Blood Institute; Society for

  Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; and Vascular

  Disease Foundation

  WRITING COMMITTEE MEMBERS

  Alan T. Hirsch, MD, FACC, FAHA, Chair

  Ziv J. Haskal, MD, FAHA, FSIR, Co-Chair

  Norman R. Hertzer, MD, FACS, Co-Chair

  Curtis W. Bakal, MD, MPH, FAHA, FSIR

  Mark A. Creager, MD, FACC, FAHA

  Jonathan L. Halperin, MD, FACC, FAHA†

  Loren F. Hiratzka, MD, FACC, FAHA, FACS

  William R. C. Murphy, MD, FACC, FACS

  Jeffrey W. Olin, DO, FACC

  Jules B. Puschett, MD, FAHA

  Kenneth A. Rosenfield, MD, FACC

  David Sacks, MD, FACR, FSIR§

  James C. Stanley, MD, FACS‡

  Lloyd M. Taylor, JR, MD, FACS‡

  Christopher J. White, MD, FACC, FAHA, FESC, FSCAI¶

  John White, MD, FACS‡

  Rodney A. White, MD, FACS‡

  *AAVS/SVS when Guideline initiated, now merged into SVS; †Society for Vascular Medicine and Biology official representative; ‡Society for Vascular Surgery official

  representative; §Society of Interventional Radiology official representative; ¶Society for Cardiovascular Angiography and Interventions official representative