ქვემო კიდურების ქრონიკული ვენური დაავადებების მკურნალობა

 

 

სამეცნიერო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გაიდლაინი

დოკუმენტი შექმნილია შემდეგი ორგანიზაციების მხარდაჭერით:

The European Venous Forum (ევროპის ვენური ფორუმი)

The International Union of Angiology(ანგიოლოგთა საერთაშორისო კავშირი)

The Cardiovascular Disease Educational and Research Trust (UK) (კარდიოვასკულური დაავადებების საგანმანათლებლო და კვლევითი ფონდი (გაერთიანებული სამეფო)

Union Internationale de Phlebologie (ფლებოლოგთა საერთაშორისო კავშირი)

2014

 

სარედაქციო კომისია

A Nicolaides (თავმჯდომარე), S Kakkos, B Eklof, M Perrin,

O Nelzen, P Neglen, H Partsch, Z Rybak

საგამომცემლო მდივანი

Evi Kalodiki

ავტორები

N Baekgaard (დანია)

G Bates (ბრიტანეთი)

H Bjarnason (დანია)

A Bradbury (ბრიტანეთი)

R Broholm (დანია)

M Cairols (ესპანეთი)

P Carpentier (საფრანგეთი)

S Chastanet (საფრანგეთი)

J Christenson (შვეცარია)

A Comerota (აშშ)

B Eklof (შვედეთი)

T Gasparis (აშშ)

N Georgiou (კვიპროსი)

G Geroulakos (ბრიტანეთი)

A Giannoukas (საბერძნეთი)

A Jawien (პოლონეთი)

S Kakkos (სბერძნეთი)

E Kalodiki (ბრიტანეთი)

T Kцlbel (გერმანია)

N Labropoulos (აშშ)

L Lonn (დანია)

M Lugli (იტალია)

O Maleti (იტალია)

D Milic (სერბეთი)

R Milleret (საფრანგეთი)

G Mosti (იტალია)

P Neglen (კვიპროსი)

O Nelzen (შვედეთი)

S Pappas (კვიპროსი)

A Nicolaides (კვიპროსი)

H Partsch (ავსტრია)

M Perrin (საფრანგეთი)

A A Ramelet (შვეიცარია)

Z Rybak (პოლონეთი)

E Shaidakov (რუსეთი)

C Wittens (ნიდერლანდები)

 

სამდივნო

A Taft (ბრიტანეთი), J Sano (ბრიტანეთი), N Georgiou (კვიპროსი)