დაავადებათა მართვის ეროვნული პროტოკოლი

  1. პროტოკოლის დასახელება

 

პერიფერიული სისხლძარღვების ტრავმული დაზიანების მართვა

 

  1. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები

პერიფერიული სისხლძარღვების ტრავმული დაზიანების მართვა

( დიაგნოსტიკა, ტრიაჟი, მკურნალობა)

 

 

დასახელება

კოდი

1

 

პერიფერიული სისხლძარღვების ტრავმული დაზიანების მართვა

კოდი ICD 10

S15 -სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე;   S25 - გულმკერდის სისხლძარღვების ტრავმა;

 S45 - სისხლძარღვების ტრავმა მხრის სარტყლის 

          და მხრის დონეზე;

 S55 - სისხლძარღვების ტრავმა წინამხრის 

          დონეზე;

S75 - სისხლძარღვების ტრავმა მენჯ-ბარძაყის 

          სახსრის და ბარძაყის დონეზე ;

S85 - სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე;

S95 - სისხლძარღვების ტრავმა კოჭ-წვივის

          სახსრის და ტერფის დონეზე;

2

დაზიანებული პერიფერიული სისხლძარღვების გამოკვლევა, ლიგირება, ნაკერი, პლასტიკა

NCSP

PBD - ზედა კიდურის არტერიების 

           დიაგნოსტიკური რადიოლოგია;

PDD - ინფრარენალური მუცლის აორტის, თეძოს

           არტერიებისა და ქვემო კიდურების 

           არტერიების დიაგნოსტიკური 

           რადიოლოგიური გამოკვლევა;

PDS - ქირურგიული ჩარევა ინფრარენალურ 

           მუცლის აორტაზე, თეძოს არტერიებზე და

           ქვემო კიდურების არტერიებზე;

PHD - ვენების დიაგნოსტიკური გამოკვლევები;

PBS - ქირურგიული ჩარევა ზედა კიდურის

          არტერიებზე;

PES - ბარძაყის არტერიაზე, მის ტოტებზე და

          მუხლქვეშა არტერიაზე ქირურგიული

          ჩარევა;

PFS - ბარძაყის არტერიის წვივის არტერიებთან

          შუნტირების ოპერაციები და ოპერაციები

          მუხლქვეშა არტერიაზე;

PHS - ვენების ქირურგია;

3

ლაბორატორიული მომსახურების დასახელება

კოდი მოქმედი კლასიფიკაციის მიხედვით